Aktuality

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018 nájdete na stránke / Úradná tabuľa /.

V roku 2018 sa budú vyvážať z domácností iba kuka nadoby ktoré budú označené nálepkou od firmy Fúra, ktorá zabezpečuje vývoz v našej obci.

Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu nasledujúce zberné nádoby:

 1 nádoba o objeme 110 l resp.: 120 l pre 1 - 6 osoby v rodinnom dome,

 2 nádoba o objeme 110 l resp.: 120 l pre 7 - 10 osôb v rodinnom dome,

 3 nádoby o objeme 110 l resp.: 120 l pre viac ako 11 osôb v rodinnom dome.

Podľa prijatého Všeobecného záväzného nariadenie Obce Hrabkov č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabkov. 

Účinnosť od: 01.07.2016.

VÝVOZ SKLA Z OBCE HRABKOV na rok 2018

11. 01. 2018
08. 03. 2018
24. 05. 2018
10. 07. 2018
17. 09. 2018
14. 11. 2018

Zoznam aktualít

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Záverečný účet obce za rok 2017
Návrh záverečného účtu Obce Hrabkov rok 2017
Informácia o zasielaní SMS na číslo tiesňového volania
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018 - usmernenie
Oznámenie o prerokovaní ÚP PSK
Zmena cestovného poriadku SAD Prešov od 01.03.2018
OZNAM združenia - MAS SKALA,o.z.
Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018
Výsledky stolnotenisového turnaja o Pohár starostu obce 06.01.2018
< 1 2 3 4 >
(208.23)
(kb)
Hospodárenie obce za r. 2017
Záverečný účet obce
(459.18)
(kb)
Hospodárenie obce za r. 2014
Záverečný učet
(97.61)
(kb)
Hospodárenie obce za r. 2013
Záverečný učet
(115.01)
(kb)