Aktuality

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018 nájdete na stránke / Úradná tabuľa /.

V roku 2018 sa budú vyvážať z domácností iba kuka nadoby ktoré budú označené nálepkou od firmy Fúra, ktorá zabezpečuje vývoz v našej obci.

Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu nasledujúce zberné nádoby:

 1 nádoba o objeme 110 l resp.: 120 l pre 1 - 6 osoby v rodinnom dome,

 2 nádoba o objeme 110 l resp.: 120 l pre 7 - 10 osôb v rodinnom dome,

 3 nádoby o objeme 110 l resp.: 120 l pre viac ako 11 osôb v rodinnom dome.

Podľa prijatého Všeobecného záväzného nariadenie Obce Hrabkov č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabkov. 

Účinnosť od: 01.07.2016.

VÝVOZ SKLA Z OBCE HRABKOV na rok 2018

11. 01. 2018
08. 03. 2018
24. 05. 2018
10. 07. 2018
17. 09. 2018
14. 11. 2018

Zoznam aktualít

Výsledky volieb do samosprávy obce z 10.11.2018
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov
Schválený rozpočet na rok 2019 a roky 2020 - 2021
Návrh rozpočtu na rok 2019 a roky 2020-2021
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do samosprávy obce dňa 10. novembra 2018
Oznámenie - Voľby 2018 - adresa na doručovanie
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Záverečný účet obce za rok 2017
Návrh záverečného účtu Obce Hrabkov rok 2017
Informácia o zasielaní SMS na číslo tiesňového volania
< 1 2 3 4 5 >
Hospodárenie obce za r. 2017
Záverečný účet obce
(459.18)
(kb)
Hospodárenie obce za r. 2014
Záverečný učet
(97.61)
(kb)
Hospodárenie obce za r. 2013
Záverečný učet
(115.01)
(kb)