Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
112017 Dodanie skákadla a šmýkalky pre deti pri oslavách obce Jozef Varchol-DAVOS
430.00 €
20170499 Výroba a dodanie prezentačných suvenírov pre obec LIM PO,s.r.o.
2384.30 €
2017015 Oprava hasičskej striekačky František Potocký
370.00 €
20170096 Vývoz VOK Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
061703819 Poplatok za internet 06/2017 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2290112990/F Vrátenie preplatku za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
59.05 €
2290134584/F Poplatok za elektrinu 05/2017 Východoslovenská energetika a.s.
77.45 €
F170538 Tlačenie monografie obce Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO
1540.00 €
171065 Nákup materiálu pre opravu VO ELEKTRO - LUMEN, s.r.o.
85.91 €
121306 RVC školenie - poplatok RVC Košice
126.00 €
201708 Nákup reziva BaL spol.s r.o.
149.60 €
6309/17 Vývoz NO 05/0217 FURA s.r.o.
31.20 €
6308/17 Vývoz KO 05/2017 FURA s.r.o.
481.30 €
7313701050 Poplatok za dodávku plynu 03/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
438.00 €
FV-2017-120-000067 Poplatok za internet pre TJ 06/2017 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
171063 Nákup svetiel pre verejné osvetlenie ELEKTRO - LUMEN, s.r.o.
268.38 €
201733 Vypracovanie energetického auditu pre budovu Ocú Ing. Juraj Platko
750.00 €
0606/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
20170503 Zemné práce na úprave okolia športového areálu Ján Farkaš - JANTER
1047.60 €
170510 Zemné práce a dovoz kameniny -športový areál JANTER s.r.o.
752.62 €
201716 Príspevok obce na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
163.20 €
00159/2017 Vyhotovenie bezpečnostného projektu Richard Krajčík
100.00 €
4/2017 Oprava hasičskej Avie AUTOSLUŽBY Anton Marušák
345.00 €
20170085 Vývoz VOK Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
04/2017 Dodávka a inštalácia meračov rýchlostí ELIMAR s.r.o.
6250.00 €
37002029/F Nákup materiálu na pódium PERI spol s r.o. debnenia a lešenia
694.20 €
11/2017 Nákup stavebného materiálu s dopravou Vyšňovský Stanislav - AGROS
615.20 €
051703067 Poplatok za internet 05/2017 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2017003 Poplatok za doménu ,,www.festivaldivadiel.sk" UNIPROM s.r.o.
35.00 €
0014171383 / F Preplatok mobil, pevná linka Orange Slovensko, a.s.
4.04 €
0014171383 / F Poplatok za pevnú linku,mobil Orange Slovensko, a.s.
56.92 €
2290134584/F Poplatok za elektrinu 04/2017 Východoslovenská energetika a.s.
86.40 €
2290112990/F Vrátenie preplatku za elektrinu 04/2017 Východoslovenská energetika a.s.
87.17 €
2250003016 / F Poplatok za elektrinu 02/2017 Východoslovenská energetika a.s.
702.00 €
12170199 Vyhotovenie žiadostí pre eurofondy Premier Consulting EU, s.r.o.
1195.20 €
1902017 Nákup kníh pre detí z MŠ Vítezslav FISCHER život a zdravie
45.50 €
1705886 Poplatok pre SLOVGRAM - verejný rozhlas SLOVGRAM
38.50 €
FV-2017-120-000054 Poplatok za internet pre TJ 05/2017 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
99917188 Správne poplatky na spoločný obecný úrad v meste Prešov Mesto Prešov
235.00 €
7238898348/F Poplatok za dodávku plynu 05/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
438.00 €
4968/17 Vývoz NO 04/0217 FURA s.r.o.
31.20 €
4967/17 Vývoz KO 04/2017 FURA s.r.o.
484.19 €
4127/17 Poplatok za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za I.Q 2017 FURA s.r.o.
12.00 €
20170069 Vývoz VOK Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
201704 Vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné Slovak Telekom, a.s.
36.00 €
17131 Nákup struny do kosačky VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
174.00 €
201712 Príspevok obce na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
89.40 €
00327093/F Mimoriadny členský príspevok za využívanie IS DCOM na rok 2017 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
706.00 €
2017/018 Grafické spracovanie - digitalizácia obecného erbu Vladimír Mucha - Muchotlač - foto
50.00 €
9127002359/F Poplatok za poistenie majetku od 23.04.-23.10.2017 UNIQA poisťovňa, a.s.
282.94 €
2122312201 Poplatok za dodávku vody od 17.01-18.04.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
147.77 €
2290134584/F Vrátenie preplatku za elektrinu 03/2017 Východoslovenská energetika a.s.
30.20 €
2290112990/F Vrátenie preplatku za elektrinu 03/2017 Východoslovenská energetika a.s.
128.99 €
041702306 Poplatok za internet 04/2017 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
FV-2017-120-000053 Poplatok za internet pre TJ 04/2017 Presnet-wifi, s.r.o.
10.15 €
1704017 Nákup oceľových pásov Ferometal Prešov, s.r.o.
196.80 €
0014171383 / F Poplatok za pevnú linku,mobil Orange Slovensko, a.s.
56.44 €
VF9/2017900085 Poplatok za odobratú energiu šatne TJ 01.01.-31.03.2017 PD Branisko v Širokom
66.66 €
2122287021/F Dobropis - za dodávku vodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.12 €
3157/17 Vývoz NO 03/0217 FURA s.r.o.
31.20 €
3156/17 Vývoz KO 03/2017 FURA s.r.o.
720.00 €
FV170023 Betónová zmes s dovozom František Straka - FESTRA
313.38 €
7213907334 /F Poplatok za dodávku plynu 04/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
438.00 €
00327093/F Členský poplatok za r. 2017- RZMAOP - Šariš Regionálne ZMOS - ŠARIŠ
41.88 €
20170047 Vývoz VOK Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
201709 Príspevok obce na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
78.60 €
002/2017 Oprava vodovodného potrubia v budove Zš s Mš Peter Anský
120.00 €
0014171383 / F Poplatok za pevnú linku,mobil Orange Slovensko, a.s.
56.44 €
031701551 Poplatok za internet 03/2017 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2290134584/F Poplatok za elektrinu 02/2017 Východoslovenská energetika a.s.
102.56 €
2290112990/F Vrátenie preplatku za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
95.41 €
2290112990/F Vrátenie preplatku za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
63.54 €
2290134584 Opravná faktúra za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
8.29 €
1303/F RVC školenie - poplatok RVC Prešov
18.00 €
8800327093 Koncesionársky poplatok RTVS 2017 Rozhlas a televízia Slovenska
55.68 €
FAV170004 Zimná údržba miestných komunikácií FRANCAR,s.r.o
408.00 €
7131720036 Záloha-pripojovací poplatok VN Východoslovenská distribučná, a.s.
3052.08 €
7131720035 Záloha - pripojovací poplatok NN Východoslovenská distribučná, a.s.
3402.00 €
7131720037 Záloha na preloženie časti distribučnej sústavy, VN Východoslovenská distribučná, a.s.
17457.60 €
7213906205 Poplatok za dodávku plynu 03/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
438.00 €
1875/17 Vývoz NO 02/0217 FURA s.r.o.
31.20 €
1874/17 Vývoz KO 02/2017 FURA s.r.o.
482.20 €
2171105738 Poplatok za reprodukovanú hudbu - obecný rozhlas SOZA
20.40 €
172702216 Programové vybavenie agendy rok 2017 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
150.72 €
201705 Príspevok obce na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
82.20 €
6574516476 / F Havarijné poistenie Fabia Combi od 25.04. - 25.10.2017 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
79.35 €
6819033051 Poistenie majetku od 15.03.2017 -15.03.2018 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
137.50 €
172002185 Inštalácia mzdovej agendy IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
10.38 €
021700793 Poplatok za internet 02/2017 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383 / F Poplatok za pevnú linku,mobil Orange Slovensko, a.s.
56.44 €
10123011064/F Poskytovanie elektronických komunikačných služieb Telekomunikačný úrad, Odbor technickej regulácie
150.00 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu 01/2017 Východoslovenská energetika a.s.
83.10 €
2290134584/F Poplatok za elektrinu 01/2017 Východoslovenská energetika a.s.
130.58 €
1402/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2017002 Oprava verejného osvetlenia ELKO spoločnosť s ručením obmedzeným
429.70 €
17002 Servisné práce na kamerovým systéme SYSTEM ALARM, s.r.o.
51.60 €
0902/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
7258760892/F Poplatok za dodávku plynu 02/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
438.00 €
2250003016/F Poplatok za dodávku elektriny od 01.01.2017-28.02.2017 Východoslovenská energetika a.s.
787.00 €
112/17 Nákup vriec na KO FURA s.r.o.
39.60 €
579/17 Poplatok za vývoz NO 01/2017 FURA s.r.o.
31.20 €
578/17 Poplatok za vývoz KO 01/2017 FURA s.r.o.
482.30 €
0202/F Školenie RVC RVC Prešov
36.00 €
20170015 Vývoz odpadu VOK Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
201701 Príspevok na stravu pre dôchodcov 01/2017 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
81.00 €
2017/F Poplatok za členstvo v RVC Prešov na r. 2017 RVC Prešov
70.50 €
6816752309/F PZP IVECO KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
130.05 €
172701453 Update programového vybavenia MZDY a HDÚ - v17.01 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
66.72 €
2121966163 Poplatok za dodávku vody od 13.10.2016 do 19.01.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
224.92 €
2017003 Zameranie a vyhotovenie GP č.02/2017 a č. 04/2017 Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO
450.00 €
7308621853/F Poplatok za dodávku plyn 01/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
438.00 €
VH/17/0009 Poplatok za doménu www.hrabkov.saris.eu.sk CBS spol, s.r.o.
19.12 €
011700011 Poplatok za internet 01/2017 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
17004 Nákup vodoinštalačného materiálu pre ZŠ TDV Tepelná technika, spol. s.r.o.
2.00 €
0014171383/F Poplatok za telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
60.28 €
6817697110/F Poistenie majetku obce od 01.02.2017 - 01.08.2017 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
320.41 €
2016054 Vytýčenie hraníc pozemkou Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO
850.00 €
01/2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DPR - stavba ObecHrabkov IBV Sosničky EjproM Magda Martin
2456.86 €
170041 Poplatok doménu a webhosting www.hrabkov.sk r.2017 Webex media, s.r,o
55.90 €
003270093/F Poplatok za členské - ZMOS r.2017 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
116.49 €
18305/16 Poplatok za spracovanie hlásení o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
99917080 Správný poplatok za činnosť stavebného úradu Mesto Prešov
50.00 €
7442258076/F Vyúčtovacia faktúra plyn 01.01.2016 -31.12.2016 preplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
1447.75 €
2250003016 Finančné vysporiadanie za obdobie 01.01.2016 - 31.12.2016 Východoslovenská energetika a.s.
39.16 €
2290134584/F Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
130.72 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
704.74 €
VF9/2016900370 Spotreba el. energie Šatne TJ od 01.10.2016 - 31.12.2016 PD Branisko v Širokom
85.37 €
161212 Práce strojmi na výstavbe miestnej komunikácií - IBV Sosničky a priechodu a priepustu na št.cestu JANTER s.r.o.
27991.84 €
17367/16 Vývoz NO 12/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
17366/16 Vývoz odpadu 12/2016 FURA s.r.o.
483.39 €
F2016387 Výmena čerpadlá na vykurovacom čerpadle v ZŠ Marek Matej-PLYNOMA
340.72 €
15642016/F Poplatok banke Prima banka Slovensko, a.s.
49.31 €
1160030 Nákup reflexné vesty pre detí v MŠ Monika Rusinová - VALOA
114.00 €
201637 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
71.40 €
0014171383/F Poplatok za telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
56.44 €
0032709300/F Poplatok za internet 12/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
161201 Zemné práce a dovoz kameninovej drte na výstavbu miestnej komunikácie IBV Sosničky a oprava miestnej konunikácie od č.d.19 - č.d.284 JANTER s.r.o.
6660.16 €
7294004624 Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
111.84 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
1219.85 €
FV160042 Montáž a oprava verejného osvetlenia Dušan Stredňák
866.92 €
20161077 Novoročné pozdravy LIM PO,s.r.o.
32.50 €
162139/F Nákup svetlá pre verejné osvetlenie ELEKTRO - LUMEN, s.r.o.
92.66 €
1212/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
160051 Audit účtovnej uzávierky k 31.12.2015 Ing. Andraščík Vladimír
600.00 €
6804525045/F Povinné zmluvné poistenie Fabia Combi, Has. Avia 30 , Tatra 148 CAS KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
289.48 €
15895/16 Vývoz NO 11/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
15894/16 Vývoz odpadu 11/2016 FURA s.r.o.
482.50 €
7243743235/F Poplatok za dodávku plynu 11/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
162103 Nákup svetla pre verejné osvetlenie ELEKTRO - LUMEN, s.r.o.
95.38 €
201633 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
82.80 €
18/2016 Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre sta. povolenie stavba: Obec Hrabkov IBV Sosničky EjproM Magda Martin
2354.51 €
2911/F Školenie RVC RVC Prešov
36.00 €
2511/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2311/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
0014171383/F Poplatok za telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
56.62 €
111607377 Poplatok za internet 11/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu 01.10 - 31.10.2016 Východoslovenská energetika a.s.
572.35 €
2290134584/F Poplatok za elektrinu 01.10-31.10.2016 Východoslovenská energetika a.s.
105.91 €
20160247 Vývoz odpadu VOK FURA s.r.o.
240.00 €
161031 Práce na rozšírení plochy parkoviska pri cintoríne JANTER s.r.o.
4182.54 €
161030 Práce pri úprave okolia futbalového ihriska v športovom areály obce JANTER s.r.o.
8034.80 €
2786233868 Poplatok za kartu Sylink SKYLINK satelitní televize
49.80 €
FV-2016-120-000171 Poplatok za internet TJ Sokol 11/2016 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
0911/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
250003016/F Poplatok za elektrinu 01.09 - 30.11.2016 Východoslovenská energetika a.s.
750.00 €
14587/16 Vývoz NO 10/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
14586/16 Vývoz odpadu 10/2016 FURA s.r.o.
484.89 €
0411 Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
7308563103/F Poplatok za dodávku plynu 11/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
20160230 Vývoz odpadu VOK Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
99916359 Správne poplatky za oblasť v stavebného úradu v Spoločnom obecnom úrade za 3. štvrťrok 2016 Mesto Prešov
275.00 €
201629 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
89.40 €
160943 Nákup svietidiel verejného osvetlenia 4 Ks ELEKTRO - LUMEN, s.r.o.
352.13 €
30102016 Dodávka lavičiek na cintorín ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.
445.20 €
16354 Servisné práce na kamerovým systéme SYSTEM ALARM, s.r.o.
64.80 €
2016164 Licenčný poplatok programu kataster 2016 Danka Tkáčová DM - sERVIS
34.00 €
2110/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
201618 Dodávka reziva BaL spol.s r.o.
31.35 €
FV160033 Oprava verejného osvetlenia Dušan Stredňák
235.60 €
13750/16 Poplatok za spracovanie hlásení o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
161015 Poplatok za školenie zamestnancov Perspekta s.r.o.
155.00 €
2121649794 Poplatok za dodávku vody od 19.07 - 12.10.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
121.04 €
0014171383/F Poplatok za pevnú linku a mobil Orange Slovensko, a.s.
56.44 €
101606623 Poplatok za internet 10/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
FAV160060 Stavebné práce František Čarný
1132.20 €
VF9/2016900261 Poplatok za spotrebu elektriny šatne TJ Sokol od 01.07. - 30.09.2016 PD Branisko v Širokom
109.44 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu 01.07 - 30.09.2019 Východoslovenská energetika a.s.
585.56 €
2250003016 Preplatok za spotrebovanú elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
72.68 €
12752/16 Vývoz NO 09/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
12751/16 Vývoz odpadu 09/2016 FURA s.r.o.
721.64 €
FV-2016-120-000154 Poplatok za internet pre TJ Sokol Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
7308543520 Poplatok za dodávku plynu 10/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
FV20160667 Nákup materiálu pre ZŠ KAMA PREŠOV s.r.o.
160.49 €
20160209 Vývoz odpadu VOK Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
201625 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
67.80 €
6574516476 Havarijné poistenie motorového vozidla PO980BZ od 25.10.2016 do 25.04.2017 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
72.80 €
102016 Znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku Ing. Bibiana Mrázová
156.28 €
FV160212 Nákup betonových rúr Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP Stavebniny
681.00 €
0014171383/F Poplatok za mobil a pevnú linku KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
57.26 €
6816510609 Poistenie zodpovedností právnických a fyzických osôb KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
49.90 €
6816820965 Poistenie majetku obce od 22.10.2016 do 22.04.2017 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
319.10 €
FV1164396 Nákup vodoinštalačného materiálu MIRAD s.r.o.
556.80 €
616123 Vypracovanie NMS č.5 projektu pre OP ROP opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania MJM Group s. r. o.
120.00 €
2016045 Licenčný poplatok a aktualizácia hrobových miest ARIAN-SK
118.44 €
SPF16412605 Nákup - skriňa univerzálna 2 ks B2B Partner s.r.o.
602.40 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu 01.08-31.08.2016 Východoslovenská energetika a.s.
559.57 €
091605871 Poplatok za internet 09/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
15/2016 Vypracovanie PD pre územné konanie pre stavbu- Obec Hrabkov IBV Sosničky EjproM Magda Martin
1228.42 €
003/2016 Inštalačné práce v kotolni ZŠ Peter Anský
60.00 €
FV160002 Stavebné práce - oprava sociálnych zariadení v šatniach športového areálu obce Igor Imrich
780.00 €
11426/26 Vývoz NO 08/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
11425/2016 Vývoz odpadu 08/2016 FURA s.r.o.
482.20 €
FV-2016-120-000138 Poplatok za internet TJ Sokol 09/2016 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
7218741488 Poplatok za dodávku plynu 09/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
20160187 Vývoz odpadu VOK Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
1640682 Nákup hasičského vybavenia PROMETEUS-SL s.r.o
926.00 €
1200252 Poplatok za internet TJ Sokol Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
081605108 Poplatok za internet 08/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383/F Poplatok za telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
105.97 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu 01.07-31.07.2016 Východoslovenská energetika a.s.
512.90 €
OFPO20160119 Nákup výzbrojného hasičského materiálu FLORIAN, s.r.o.
1074.00 €
36/2016 Nákup a dodanie tovaru - obrusy Tibor Farkaš - BELIVIE
220.00 €
2250003016 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
1042.00 €
99916221 Poplatok spoločnému obecnému úradu za objednané služby na rok 2016 - za oblasť stavebný úrad - doprava Mesto Prešov
20.00 €
FV160161 Dovoz a dodanie tovaru Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP Stavebniny
983.37 €
20160166 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
10155/16 Vývoz NO 07/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
10154/16 Vývoz KO 07/2016 FURA s.r.o.
484.89 €
7278590735 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
8101606841 Predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ 11/2016 - 10/2017 Wolters Kluwer s.r.o.
79.80 €
FV160021 Oprava VO Dušan Stredňák
160.99 €
2121339009 Poplatok za dodávku vody Ocú, KD, cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
196.50 €
1200252 Poplatok za internet - TJ SOKOL 07/2016 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
1200252 / F Poplatok za internet - TJ SOKOL 06/2016 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
1200252 / F Poplatok za internet - TJ SOKOL 05/2016 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
1200252 / F Poplatok za internet - TJ SOKOL 04/2016 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
2742199989 / F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
31.20 €
2741972543/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu SKYLINK pre KTV č, 42741972543 SKYLINK satelitní televize
31.20 €
2741972535 Servisný poplatok za dekódovaciu kartu SKYLINK pre KTV č, 42741972535 SKYLINK satelitní televize
31.20 €
2741972519/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu SKYLINK pre KTV č, 42741972519 SKYLINK satelitní televize
31.20 €
2662814443/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu SKYLINK pre KTV č, 42662814443 SKYLINK satelitní televize
31.20 €
2679895591/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu SKYLINK pre KTV č, 42679895591 SKYLINK satelitní televize
31.20 €
26/2016 Práce spojené so zhotovením el. prípojky, napojenie na el. inštaláciu ponorky EkoSem
500.00 €
0014171383/F Poplatok za mobil a pevnú linku Orange Slovensko, a.s.
56.59 €
9146/16 Poplatok za spracovanie hlásení o vzniku odpadu II. Q. 2016 FURA s.r.o.
14.40 €
071604357 Poplatok za internet 07/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
442.49 €
21/2016 Revízia bleskozvodu na objektoch TJ šatne, Ocú, KD, Dom nádeje EkoSem
640.00 €
VF9/2016900169 Poplatok za dodávku vody a elektrickej energie - Šatne TJ -Športový areál obce PD Branisko v Širokom
101.63 €
FV1163056 Nákup vodoinštaláčneho materiálu - Šatne športového areálu obce MIRAD s.r.o.
341.75 €
6817697110/F Poistenie majetku 01.08. - 01.02.2017 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
320.41 €
235/2016 Vypracovanie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby - PZS R.D.TECH. Radoslav Dugas
220.00 €
234/2016 Dokumentácia ochrany pred požiarmi a školenie zamestnancov R.D.TECH. Radoslav Dugas
200.00 €
20160147 Vývoz VOK - objemový odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
7298512431/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
8387/16 NO 06/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
8386/16 Vývoz KO 06/2016 FURA s.r.o.
482.60 €
201621 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
146.40 €
0107/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
20160863 Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky Disig, a.s.
103.20 €
163128 Plastová nádoba na odpad čierna 20 ks MEVA-SK s.r.o. Rožňava
420.00 €
261528 Nákup tovaru - športové siete pre TJ SOKOL Firma KOSIK - siete s.r.o.
513.82 €
20160134 Vývoz VOK - objemový odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
00327093/F Poplatok za mimoriadne členské RZMaO PREŠOV Regionálne ZMOS - ŠARIŠ
100.00 €
061603624 Poplatok za internet 06/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383/F Poplatok za mobil a pevnú linku Orange Slovensko, a.s.
57.89 €
FV160009 Práce spojené s vŕtaním studne v športovom areály obce. JURLA VRT s.r.o.
1668.00 €
FV160117 Dodanie materiálu a doprava Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP Stavebniny
81.00 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
342.96 €
131406/F Školenie RVC RVC Košice
122.00 €
F2016024 Preprava materiálu a nakládka Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP Stavebniny
63.12 €
12/2016 Propagačné marketingové práce spojené s projektovými náležitosťami a poradenstvom pri projektových prípravách. Ing. Vlastimil Bartko
200.00 €
2472016 Nákup kníh pre detí MŠ Vítezslav FISCHER život a zdravie
39.00 €
16230 Nákup tovaru - silón do krovinorezu Ing. Monika Findrichová VIKTÓRIA HÁMOR
178.20 €
2016002 Poplatok za doménu ,, festivaldivadiel,sk" na obdobie 16.06.2016-15.06.2017 UNIPROM s.r.o.
30.00 €
6897/16 NO 05/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
6896/16 Vývoz KO 05/2016 FURA s.r.o.
483.49 €
7253603260 / F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
FV160004 Nákup prijímača - KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
115.00 €
201617 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
150.00 €
3105/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
20160116 Vývoz VOK - objemový odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
FV1162268 Nákup tovaru MIRAD s.r.o.
352.02 €
FM316073 Zhotovenie šatníkovej steny do hasičskej zbrojnice BELHOLZ, s.r.o.
432.00 €
051602900 Poplatok za internet 05/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
7293103235 Poplatok za elektrinu Orange Slovensko, a.s.
336.24 €
20160417 Vývoz žumpy pri KD Ján Farkaš - JANTER
158.40 €
2016921 Čistenie kanálizácie v KD MARKOTHERM, s.r.o.
72.00 €
99916102 Poplatok spoločnému úradu za objednané služby na r. 2016 - 1. štvrťrok 2016 Mesto Prešov
220.00 €
00327093/F Úhrada členského príspevku RZMaO-Šariš Regionálne ZMOS - ŠARIŠ
35.30 €
2250002016/F Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
1042.00 €
5529/16 NO 04/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
5528/16 Vývoz KO 04/2016 FURA s.r.o.
724.03 €
0605/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
201613 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
141.60 €
7238620220/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
2016013 Oprava GP č,3/2016 a vytýčenie pozemkov C KN p.č. 430/2,905/21 a 907 Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO
510.00 €
2016029 Zhotovenie priemyselnej podlahy- hasičská zbrojnica SFLOOR s.r.o.
739.20 €
2016/149 Tlač knihy - 10 ks monografia obce Hrabkov Adriana Lučanová-TLAČIAREŇ KUŠNÍR
198.00 €
FV160038 Dodávka betónovej zmesi vrátane dopravy a čerpanie betónovej zmesi - hasičská zbrojnica František Straka - FESTRA
997.56 €
2210057722 Poplato za dodávku vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
185.50 €
041602161 Poplatok za internet 04/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383/F Poplatok za mobil a pevnú linku Orange Slovensko, a.s.
66.82 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
365.64 €
4465/16 Poplatok za spracovanie hlásení o vzniku odpadu I. Q. 2016 FURA s.r.o.
14.40 €
VF9/2016900076 Poplatok za dodávku vody a elektrickej energie - Šatne TJ -Športový areál obce PD Branisko v Širokom
53.99 €
20160074 Vývoz VOK - objemový odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
1204/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
4419008520 Poistenie majetku KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
137.50 €
3724/16 NO 03/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
3723/16 Vývoz KO 03/2016 FURA s.r.o.
480.90 €
16006146 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za rok 2016 - verejný rozhlas SLOVGRAM
38.50 €
7278506399/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
FV20160320 Dodávka a montáž priemyselnej brány s elektrickým pohonom 2 ks KATMAR Slovakia, s.r.o.
4855.08 €
201609 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
139.80 €
0104/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
6574516476/F Havarijné poistenie Škoda Fabia combi od 25.04.-25.10.2016 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
72.80 €
6816510609 Poistenie zodpovednosti fyzických a právnických osôb KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
49.90 €
6816820965 Poistenie majetku od 22.04.2016-22.10.2016 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
319.10 €
16203173 Inštalácia ekonomickej agendy IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
10.38 €
2303/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
031601442 Poplatok za internet 03/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
1703/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
0014171383/F Poplatok za mobil a pevnú linku Orange Slovensko, a.s.
60.91 €
7234167159 Preplatok za elektrinu od 01.01.-29.02.2016 Východoslovenská energetika a.s.
408.60 €
162703075 Programové vybavenie agendy Ocú pre r. 2016 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
190.32 €
20160036 Vývoz VOK - objemový odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2270/16 NO 02/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
2269/16 Vývoz KO 02/2016 FURA s.r.o.
481.70 €
20160261 Dodanie vlajky SR voľby LIM PO,s.r.o.
15.40 €
7253559234 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
1/2016 Poplatok za plošnú inzerciu v knižnej publikácií Ing. Vlastimil Bartko
100.00 €
201605 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
100.20 €
2161105498 Poplatok SOZA SOZA
20.40 €
0103/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
1650/16 Tlač a dodanie harmonogramov na r. 2016 vývoz KO FURA s.r.o.
60.00 €
1651/16 Dodanie vriec na KO FURA s.r.o.
39.60 €
2016077 Dodanie stravy - cattering pre 20 osôb ANDRE TOPIC s.r.o.
115.12 €
1012301064/F Administratívna úhrada za r. 2015 Úrad pre Reguláciu elektronických komunikácií Telekomunikačný úrad, Odbor technickej regulácie
150.00 €
2502/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
0292016 Publikácia -účtovníctvo RVC Prešov
25.00 €
6/2015 Oprava Škoda Fabia po autohavárií DM autoservis Dávid Marušák
418.88 €
162002231 Programové vybavenie IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
18.30 €
021600732 Poplatok za internet 02/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2325375082 Poplatok MI Start Orange Slovensko, a.s.
8.48 €
2325322496 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
11.78 €
2325281750 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
40.42 €
616052 Výroba a dodávka vysvetľovacej tabuľe MJM Group s. r. o.
74.00 €
616003 Príprava Následnej monitorovacej správy č.4 projektu pre OP ROP opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania MJM Group s. r. o.
120.00 €
2250003016/F Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2231.00 €
2016003 Vyhotovenie GP na p.č.93 a vytýčenie CKN p.č.805/31 Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO
380.00 €
0502/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
8800327093/F Poplatok RTVS RTVS, s.r.o.
55.68 €
593/16 NO 01/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
592/16 Vývoz KO 01/2016 FURA s.r.o.
439.90 €
7228568255/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
201601/F Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
121.80 €
162701466 Programové vybavenie MZDY, HDÚ - v16.01 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
66.72 €
2120706310/F Poplatok za vodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
193.36 €
5912000003 Dobropis Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
2016/F Členský príspevok - RVC NA ROK 2016 RVC Prešov
70.70 €
2016006 Dodávka teplé a studené jedlá-občerstvenie odovzdávanie Tatry 148 ANDRE TOPIC s.r.o.
365.65 €
VF9/2015900401 Poplatok za elektrinu - Šatne TJ PD Branisko v Širokom
83.03 €
2321077634 Poplatok za MI Start Orange Slovensko, a.s.
8.48 €
2321023949 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
10.72 €
2320982678 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
40.54 €
VH/16/0009 Ročný poplatok za doménu www.hrabkov.saris.eu.sk CBS spol, s.r.o.
19.12 €
7185254434 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
6817697110 Poistenie majetku obce od 01.02.2016-01.08.2016 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
320.41 €
20160003 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
620/2015 Úhrada členského za r. 2016 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
115.17 €
17030/15 Spracovanie hlasení o vzniku odpadu - IV.Q FURA s.r.o.
14.40 €
7280173353 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín - Preplatok za r. 2015 Východoslovenská energetika a.s.
483.68 €
7454017036 Poplatok za dodávku zemného plynu - Preplatok za r.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
593.71 €
16211/15 NO 12/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
16210/15 Vývoz KO 12/2015 FURA s.r.o.
438.60 €
OPS/1547/2015 Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov Prima banka Slovensko, a.s.
44.63 €
201538 Príspevok pre detí v hmotnej núdzi - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
87.00 €
201537 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
129.00 €
2015117 Spracovanie návrh ,, Programu rozvoja obce Hrabkov 2015-20122 Strategia Regio, s.r.o.
800.00 €
121507513 Poplatok za internet 12/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383/F Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
73.85 €
1612/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
15061 Vykonanie auditu účtovnej závierky k 31.12.2014 Ing. Andraščík Vladimír
600.00 €
99915212 Poplatok za objednané služby za r. 2015 - Spoločný stavebný úrad Prešov Mesto Prešov
280.00 €
0912/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
14886/15 NO 11/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
14885/15 Vývoz KO 11/2015 FURA s.r.o.
440.10 €
6804525045/F Zákonné havarijné poistenie - Škoda Fabia Combi, Tatra CAS 148 a Avia 30 na. r. 2016 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
289.48 €
72118553787 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
2015026 Vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu na parcelách CKN 905/22 a 905/24 v k.ú. Hrabkov Ing. Bibiana Mrázová
108.74 €
20151011 Výkon stavebného dozora na stavbe Kanalizácia obce Hrabkov za r. 2015 Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
2052.64 €
20151012 Vypracovanie PD na vodovod pre MK Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
336.00 €
201534 Príspevok pre detí v hmotnej núdzi - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
121.00 €
201533 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
164.40 €
20150171 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2611/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2511/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
20150168 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
20150128 Dodanie autobatérií a štítku na Tatru CAS 148 BSP Truck servis a.s.
282.12 €
2312461767 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2312419075 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
FV-2015-120-000145 Poplatok za internet športový arál Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
111506807 Poplatok za internet 11/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
150241 Dodávka a montáž kamerového systému v obci SYSTEM ALARM, s.r.o.
6250.00 €
FVB150194 Nákup hnojivá na futbalové ihrisko PARKONA s.r.o.
139.50 €
7445611434 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2358.00 €
13650/15 Vývoz NO 10/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
13649/15 Vývoz KO 10/2015 FURA s.r.o.
657.30 €
2308197256 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2308156294 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
7105586032 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
42741972527 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
42786233850 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
42786233868 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
201530 Príspevok pre detí v hmotnej núdzi - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
134.00 €
201529 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
181.20 €
3100501050 /F Náklady na dopravu Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
3100501045 /F Náklady na dopravu Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
2810 /F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2120396845 Poplatok za dodávku vody KD, OCú,cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
130.48 €
9000212158 Vytýčenie plynovodu CKN 805/31 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
243.59 €
20150145 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
101506095 Poplatok za internet 10/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
11547/15 Poplatok za spracovanie hlásení o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
F15 314820 Príprava na STK a vykonanie STK a Emisnej kontroly PO CAR, s.r.o.
263.31 €
FV-2015-120-000125 Poplatok za internet TJ Sokol 10/2015 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
1310 /F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
152410 Poplatok za doménu www.hrabkov.sk Webex media, s.r,o
55.90 €
12430/15 NO 09/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
12429/15 Vývoz KO 09/2015 FURA s.r.o.
438.80 €
FV-2015-120-000105 Poplatok za internet pre TJ Sokol 09/2015 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
6574516476/F Havarijné poistenie Fabia polročné 25.10.2015-25.04.2016 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
84.94 €
6816820965/F Poistenie majetku obce od 22.10.2015-22.04.2016 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
319.10 €
6816510609/F Poistenie- zodpovednosť fyzických a právnických osôb KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
49.90 €
15182 Výkony motorových vozidiel JANTER s.r.o.
753.60 €
15171 Preprava osôb Hasiči Hrabkov - Wojkowka PĽ JANTER s.r.o.
411.84 €
15181 Preprava osôb FSk Hrabkovčan - Wojkowka PĽ JANTER s.r.o.
265.44 €
2015150 Zemné práce strojmi Ján Farkaš - JANTER
898.20 €
7165157284 Poplatok za dodávku zemného plynu Orange Slovensko, a.s.
445.00 €
2303902557 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
53.70 €
2303944292 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2250003016 Náklady na dopravu Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
201526 Príspevok na stravu pre detí v hmotnej núdzi Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
118.00 €
201525 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
163.20 €
3009/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2250003016 Poplatok za montáž zabezpečovacej značky OM 261209 Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
2250003016 Popôlatok za montáž zabezpečovacej značky OM261261 Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
2250003016/F Poplatok za montáž zabezpečovacej značky OM 261228 Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
2509/F ŠKOLENIE RVC RVC Prešov
18.00 €
2015039 Licenčný popôlatok a aktualizáciu hrobových miest ARIAN-SK
148.29 €
42743357156 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
091505415 Poplatok za internet 09/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
20150120 Vývoz VVK Odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2015163 Ročný licenčný poplatok programu Kataster NET 2015 Danka Tkáčová DM - sERVIS
34.00 €
2250003016/F Poplatok za montáž zabezpečovacej značky OM 214667 Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
15151 Preprava osôb JANTER s.r.o.
385.20 €
K15 3920 Oprava Fabie Combi PO CAR, s.r.o.
108.07 €
10559/15 NO 08/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
10558/15 Vývoz Odpadu 08/2015 FURA s.r.o.
440.30 €
441904636/F Poistenie majetku - Budova ZŠ s MŠ KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
320.41 €
09/09/2015 Stavebné práce na ZŠ s MŠ Jozef Hudák
170.00 €
55/2015 Vykonanie zmeny amperickej hodnota ističa a vykonanie revízie KD, Cintorín, RVO 1, RVO 2 EkoSem
943.60 €
FV-2015-120-000102 Poplatok za internet a zriadenie v Šatni TJ Presnet-wifi, s.r.o.
27.22 €
7303300755 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
0000527164 Poplatok za dodanie vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
169.78 €
2299709358 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2299667103 Poplatok za mobil 08/2015 Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
42741972535 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
42742199989 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
42741972519 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
42741972543 Poplatok za dekodóvaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
08/2015 vymena potrubia ústredného kúrenia Ocú Peter Anský
120.00 €
2015100 Vyhotovenie priemyselnej podlahy so vsypom HZ SFLOOR s.r.o.
567.60 €
081504741 Poplatok za internet 08/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
7435811882 Poplatok za dodávku elektriny Východoslovenská energetika a.s.
2358.00 €
9263/15 NO 07/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
9262/15 Vývoz KO 07/2015 FURA s.r.o.
438.60 €
152707259 Programové vybavenie MZDY - v15.07 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
21.00 €
7248395006 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
07/08/2015 Stavebné práce na Ocú Jozef Hudák
800.00 €
42679895591 Poplatok za dokódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
42662814443 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
FV150186 Dodanie betónovej zmesi vrátane dopravy a čerpania František Straka - FESTRA
905.52 €
8101573846 Predplatné - účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer s.r.o.
75.00 €
20150097 Vývoz VVK - Odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2295481385 Poplatok za pevnú linku-telefón Orange Slovensko, a.s.
14.78 €
2295439113 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
47.42 €
2120080060 Poplatok za dodávku vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20.44 €
30615 Nákup materiálu - rúry železné AUREX, s.r.o Prešov
86.40 €
071504055 Poplatok za internet 07/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
7146/15 Vypracovanie hlásení o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
171500005 Výroba a dodanie hasičskej zástavy ALERION s.r.o.
2895.01 €
225/2015 vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarni a školenie R.D.TECH. Radoslav Dugas
200.00 €
541500051 Úhrada poukážky - Deň matiek COOP Jednota Prešov
58.00 €
7248373053 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
017/2015 Členský poplatok REGIÓN ZMOS-Prešov Regionálne ZMOS - ŠARIŠ
34.90 €
16415 Poplatok za ubytovanie a strava / Pľ / Súkromná stredná odborná škola
148.00 €
F2015013 Strava - oslavy DHZ Wellbeing s.r.o.
600.00 €
7909/15 NO 06/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
7908 Vývoz KO 06/2015 FURA s.r.o.
438.70 €
OF150101 Reklamný baner pre DHZ Marek Dzurica - BelMar
110.62 €
201522 Príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
151.86 €
201521 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
195.30 €
20150474 Značenie budovy Ocú /erb, št. znak, tabuľa/ LIM PO,s.r.o.
116.00 €
20150069 Vývoz VVK -KO odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2291261218 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2291219424 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
00036/2015 Vypracovanie Bezpečnostného projektu Richard Krajčík
120.00 €
061503379 Internet 06/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
171806/F Školenie RVC RVC Prešov
122.00 €
04615 Projekt pre územné a stavebné konanie- hasič Vladimír Kručay
45.00 €
54150041 Úhrada za poukážky - Deň matiek COOP Jednota Prešov
212.00 €
2015082 Práce spojené s výstavbou kanalizácie REMOPEL, s.r.o.
157894.74 €
40/2015 Revízie el. inštalácie a el. zariadení - TJ Šatne EkoSem
375.00 €
39/2015 Revízie el. inštalácie a el. zariadení - HZ,Ocú EkoSem
545.00 €
38/2015 Revízie el. inštalácie a el. zariadení - KD, Dom nádeje EkoSem
595.00 €
0406/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
6237/15 NO 05/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
6236/15 Vývoz KO 05/2015 FURA s.r.o.
660.29 €
7278302277 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
0206/F Školenie RVC RVC Prešov
10.00 €
201518 Príspevok pre detí v hmotnej núdzi - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
145.00 €
201517 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
191.10 €
4419005715/F Poistenie majetku obce od 22.04.2015-22.10.2015 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
319.10 €
150007/F Nákup telekomunikačného mat. KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
194.52 €
2287058136 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
8.18 €
2287016821 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
2015064 Oprava VO ELKO spoločnosť s ručením obmedzeným
643.64 €
20150051 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2015003 Poplatok za doménu www.festivaldivadiel.sk UNIPROM s.r.o.
25.00 €
051502705 Poplatok za internet 05/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
20152252 Nákup tovaru pre administratívu Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT
44.20 €
MA/2015005 Nákup - struna do krovinorezu VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
178.20 €
7445493833 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2358.00 €
OFPO2014056 Nákup tovaru pre DHZ FLORIAN, s.r.o.
74.00 €
5013/15 NO 04/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
5012/15 Vývoz KO 04/2015 FURA s.r.o.
439.80 €
7268298454 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
20150044 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2282923430 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
10.42 €
2282879591 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
201514 Strava - HN detí Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
70.20 €
201513 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
141.40 €
151669 Nákup plastových nádob na odpad - 120 l MEVA-SK s.r.o. Rožňava
537.84 €
2119750714 Poplatok za dodávku vody Ocú, KD, cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
133.62 €
041502256 Poplatok za internet 04/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2968/15 Spracovanie hlasení o vzniku odpadu - I.Q FURA s.r.o.
14.40 €
2786223850 Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2786233868 Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
150100005 Výroba insignii obce SYMBOLIKA HLOHOVEC spol. s r.o.
640.00 €
1070903303 Poistenie PZ IVECO KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
130.05 €
3784/15 NO 03/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
3783/15 Vývoz KO 03/2015 FURA s.r.o.
440.99 €
6300140383 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
20150030 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
201510 Strava - HN detí Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
81.90 €
201509 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
154.00 €
3103 Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
1506273 Odmena výkonným umelcom - verejný rozhlas v r. 2015 SLOVGRAM
33.50 €
6574516476 Havarijné poistenie Fabia polročné 25.04.2015-25.10.2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
84.94 €
2278896888 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
10.85 €
2278854556 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
FAV150008 za zimnú údržbu MK v obci Hrabkov František Čarný
624.00 €
280415 Úhrada vložného za delegáta 26. snemu ZMOS ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
50.00 €
031501361 Poplatok za internet Ocú 03/215 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
152703097 Programové vybavenie HDÚ v 15.01. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
11.76 €
201505 Vytýčenie parcely CKN 702/4 Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO
300.00 €
20150009 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2005866944/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
0060294450/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
615010 Príprava Následnej monitorovácej správy č.3 projektu pre OP ROP opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania MJM Group s. r. o.
120.00 €
2151106708 Autorská odmena za licenciu SOZA SOZA
20.40 €
2113/15 Vývoz NO 02/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
2112/15 Vývoz KO 02/2015 FURA s.r.o.
441.29 €
0403/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2783698758 Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2783698741 Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
7258291689 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
2274805069 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
10.97 €
0014171383/F Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
PIPFH2 Nákup kancelárskeho kresla Moebelix SK, s.r.o.
59.90 €
10/2015 Spracovanie fotodokumentácie a vytvorenie grafického návrhu - monografia obce Ing. Vlastimil Bartko
550.00 €
2702/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
7446183667/F Preplatok za dodávku plynu za r. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
1335.88 €
1706/15 Dodanie plastových kontajnérov 1 000 l na sklo 4 ks FURA s.r.o.
912.00 €
20150006 Nákup tonere XEROX 6121 Tribiano s.r.o.
42.00 €
201506 Príspevok pre detí v hmotnej núdzi - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
53.65 €
201505 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
112.00 €
152702244 Programové vybavenie agendy Ocú pre r. 2015 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
190.32 €
2002/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
021500689 Poplatok za internet 02/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
51500459 Almanach obcí 2015 DATARADE s.r.o
28.60 €
1802/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2015002 Oprava VO ELKO spoločnosť s ručením obmedzeným
86.54 €
2250003016 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2358.00 €
20150126 Dodanie informačného systému LIM PO,s.r.o.
22.60 €
01150005 Nákup tonera Canon iR 1020 SPS Servis, spol. s r. o.
33.60 €
20150116 Nákup vlajky SR LIM PO,s.r.o.
9.90 €
803/15 Vývoz NO 1/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
802/15 Vývoz KO 01/2015 FURA s.r.o.
441.49 €
7253257854/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
150017 Montáž a dodanie kamerového systému v obci SYSTEM ALARM, s.r.o.
6250.00 €
022015786 Internetový prístup k portálu iSamospráva Centrálna nezisková organizácia, o.z
149.00 €
201501 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
119.00 €
325/15 Tlač a dodanie Harmonogramov vývozu odpadu na r. 2015 FURA s.r.o.
60.00 €
2119522210 Poplatok za dodávku vody Ocú, KD, cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
699.54 €
2270730183 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
10.57 €
2270685755 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
152701385 Programové vybavenie - mzdy - v 15.01. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
43.92 €
2701/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
8800327093/F Poplatok RTVS RTVS, s.r.o.
55.68 €
15951/14 Poplatok za spracovanie hlásení o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
7238276265 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
VH/15/0011 Poplatok za doménu www.hrabkov.saris.eu.sk CBS spol, s.r.o.
19.12 €
1/2015 Grafické spracovanie knižnej publikácie - monografia obce Ing. Vlastimil Bartko
900.00 €
011500009 Poplatok za internet 01/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2015/F Členský príspevok - RVC NA ROK 2015 RVC Prešov
70.00 €
1401/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
012015/F Poplatok za členské ZMOS na r. 2015 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
113.68 €
7446183667/F Finančné vysporiadanie za r.2014 - PREPLATOK Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
1335.88 €
7220165119/F Finančné vysporiadanie za r.2014 Východoslovenská energetika a.s.
699.48 €
16713/14 Vývoz NO 12/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
16712/14 Vývoz KO 12/2014 FURA s.r.o.
440.30 €
2266689359 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2266645401 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
VF20140933 Poplatok za inzerát Privatpress, s.r.o.
144.00 €
201437 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
105.70 €
99914186 Za služby spoločného úradu r. 2014 Mesto Prešov
505.00 €
140061 Poplatok za auditorské služby Ing. Andraščík Vladimír
500.00 €
121407090 Poplatok za internet 12/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
1712/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
47/2014 Za práce v súvislosti s hodnotením monografie (recenzia) Ing. Vlastimil Bartko
300.00 €
114012/015 Servisné práce a dodanie mat. - kopírka Canon DATA Leško.PO, s.r.o.
165.95 €
OPS/1551/2014 Polpatok Prima banke za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2014 Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
FV140445 Dovoz a dodanie tovaru Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP Stavebniny
226.00 €
2014164 Oprava VO ELKO spoločnosť s ručením obmedzeným
106.25 €
0912/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
14765/14 Vývoz NO 11/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
14764/14 Vývoz KO 11/2014 FURA s.r.o.
444.38 €
2014/0514 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
599.89 €
6804525045/F Poistenie PZ AVIA, TATRA KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
221.16 €
6804525045/F Poistenie PZ FABIA KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
68.32 €
7258228383 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
201433 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
149.80 €
6815031294 Poistenie majetku obce od 22.10.2014-22.04.2015 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
355.95 €
2262664916 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2262620169 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
2511/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
111406410 Poplatok za internet 11/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2014575 Poplatok za školenie členov DHZ DPO SR Odborná škola PO
90.00 €
20141247/F Dodávka vlajky SR, kancelársky papier, perá na voľby LIM PO,s.r.o.
20.00 €
2014122 Plaketa kovová pre poslancov LIM PO,s.r.o.
70.00 €
13537/14 Vývoz NO 10/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
13536/14 Vývoz KO 10/2014 FURA s.r.o.
660.44 €
2250003016/F Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2223.00 €
201429 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
176.40 €
7218233581 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
2119180232 Poplatok za dodávku vody KD Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
427.58 €
8800327093/F Poplatok RTVS RTVS, s.r.o.
13.92 €
42741972527/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
108.90 €
2014/0460 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
287.62 €
2258647922 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
8.05 €
2258604148/F Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
2119085941/F Poplatok za dodávku vody Ocú, cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28.30 €
1400071 Oprava rozhlasovej ústredne SEAK, s.r.o.
60.00 €
FV140354 Dovoz a dodanie tovaru Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP Stavebniny
172.00 €
201402/F Členský príspevok - MAS SKALA MAS SKALA
395.00 €
20141139 Refundácia mzdy a odvodov TVK s.r.o.
46.98 €
101405735 Poplatok za internet 10/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
41/2014 Korektúry textu monografie Ing. Vlastimil Bartko
300.00 €
20140295 Potlač na dresy - 2 sady AL-MI,s.r.o.
126.00 €
11485/14 Poplatok za spracovanie hlásení o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
1410/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
14ZF1056 Poplatok za doménu www.hrabkov.sk Webex media, s.r,o
55.90 €
140011 Nákup zariadenia pre KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
270.00 €
2014/0421 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
299.21 €
2014172 Licenčný poplatok za program kataster NET Danka Tkáčová DM - sERVIS
34.00 €
0710/F Školenie RVC RVC Prešov
36.00 €
20142328 Dodanie kancelárskych potrieb Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT
95.77 €
12237/14 Vývoz KO 09/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
12236/14 Vývoz KO 09/2014 FURA s.r.o.
441.39 €
7248174611 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
F2014038 Preprava osôb Hrabkov- Ustrobna PĽ CARGO BUS s.r.o
208.00 €
201425 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
143.50 €
0110/F Poplatok za školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
22546765507 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
8.63 €
2254631075 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.24 €
6815031710/F Poplatok za poistné-zodpovednosť fyz. a práv. osôb KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
49.90 €
6574516476 Havarijné poistenie Fabia polročné 25.10.2014-25.04.2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
72.80 €
091405050 Poplatok za internet 09/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
35/2014 Prepis textu monografie do elektronickej podoby Ing. Vlastimil Bartko
300.00 €
2014014 Licenčný poplatok za softwerovú aplikáciu cintorína, aktalizácia ARIAN-SK
82.65 €
8800327093/F Poplatok RTVS RTVS, s.r.o.
13.92 €
14077 Preprava osôb - výlet dôchodcovia Ján Farkaš - JANTER
300.96 €
8340141443 Predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer s.r.o.
72.00 €
1009/F Poplatok za školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
14/14 Servis na osobnom aute Škoda Fabia combi MIŽENKO Miroslav
680.00 €
10524/14 Vývoz NO 08/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
10523/14 Vývoz KO 08/2014 FURA s.r.o.
443.78 €
2014063 Dovoz elektrikárskych stĺpov Stanislav Polák - POLSTAD
119.52 €
03-2/2014 Oprava Škoda Fabia po autohavarií DM autoservis Dávid Marušák
613.97 €
03/2014 Oprava Škoda Fabia po autohavarií DM autoservis Dávid Marušák
1000.75 €
2014/0370 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
294.20 €
7164842483 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
20140009 Vypracovanie PD Zlepšenie energetickej hospodárnosti Ocú Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
2389.00 €
2250703295 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
18.49 €
2250782353 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
2743357156/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2741972543/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2741972519/F Servisný poplatol za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2741972535/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2742199989 Servisný poplatol za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
081404394 Poplatok za internet 08/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
1012301064/F Administratívna úhrada za r. 2013 Regulačný úrad Telekomunikačný úrad, Odbor technickej regulácie
33.19 €
42662814443/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2014/0329 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
304.61 €
9382/14 Vývoz NO 07/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
9381/14 Vývoz KO 07/2014 FURA s.r.o.
441.09 €
7288091054 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
2250003016 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2223.00 €
2247062845 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
13.56 €
2247093448 Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
2118748166 Poplatok za dodávku vody Ocú, KD, cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
364.70 €
142707282 Programové vybavenie - mzdy - v 14.07. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
20.28 €
236/2014 Dokumentácia ochrany pred požiarmi, školenie zamestnancov R.D.TECH. Radoslav Dugas
200.00 €
42679895591/F Servisný poplatol za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
18710/F Poplatok pokuty Obec Hrabkov
1000.00 €
071403727 Poplatok za internet 07/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
20140011 Poskytnutie odbornej a konzultačnej činnosti v súvislosti sprípravou žiadosti o poskytnutie dotácie ,, Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Ocú Hrabkov Ing.Vladimír Uram
500.00 €
8544/14 Za spracovanie hlásenia o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
17/2014/F Poplatok za členské v RZMO Prešov-Šariš Regionálne ZMOS - ŠARIŠ
34.45 €
54140052/F Platba za poukážky na Deň matiek COOP Jednota Prešov
140.00 €
21/2014 Vykonanie revízie bleskozvodov TJ šatne, Ocú, oprava kal.čerp. a zhotovenie zás. k interakt. tabuli v MŠ EkoSem
395.00 €
2014/0294 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
278.37 €
7613/14 Poplatok za vývoz NO 06/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
7612/14 Poplatok za vývoz KO 06/14 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
443.28 €
7268112827 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
201421 Poplatok za stravu dôchodcom 06/2014 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
116.90 €
FV140922 Dodanie vodoinštalačného materiálu TOMKAT s.r.o
345.40 €
20140757 Výroba ďakovného listu pre riaditeľku ZŠ s MŠ LIM PO,s.r.o.
44.90 €
2014/0267 Poplatok za vývoz objemového odpadu VKK Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
284.09 €
2243353873 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
9.04 €
2243385366 Poplatok za pevnú linku - mobil Orange Slovensko, a.s.
46.08 €
05/2014 Servis na osobnom aute Škoda Fabia combi DM autoservis Dávid Marušák
166.00 €
061403083 Poplatok za internet 06/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
8273411/F Doplatok za obecné noviny r. 2014 INPROST, s.r.o.
15.60 €
54140037 Poplatok za výber tovaru na poukážky ,, Deň matiek" COOP Jednota Prešov
292.00 €
6299/14 Poplatok za vývoz NO 05/14 FURA s.r.o.
31.20 €
20140029 Nákup toneru Tribiano s.r.o.
42.00 €
8800327093 Poplatok koncesionársky RTVS, s.r.o.
13.92 €
6298/14 Vývoz TKO 05/2014 FURA s.r.o.
661.78 €
7303018386 Poplatok za dodávku plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
20147 Príspevok stravné dôchodcovia Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
118.30 €
201407 Natočenie videofilmu o obci Ing. Martin Nagy-MANGO VIDEO STUDIO
299.00 €
914002564 Zákon o rozpočtových pravidlách Wolters Kluwer s.r.o.
21.49 €
18/2014 Spracovanie textovej časti monografie obce Ing. Vlastimil Bartko
1000.00 €
2239548248 Poplatok za telefón Orange Slovensko, a.s.
8.29 €
2239578758 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
051402446 Poplatok za internet 05/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
20140022 Dodanie tonerov do tlačiarne 2 ks Tribiano s.r.o.
114.00 €
2014066 Výkon strojov na ihrisku Ján Farkaš - JANTER
6006.00 €
4439001168/F Poistenie majetku doplatok - zmena zmluvy KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
40.76 €
FVB140026 Nákup hnojiva PARKONA s.r.o.
161.14 €
14000001 Nákup travného semena PARKONA s.r.o.
1005.76 €
0705/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
5097/14 Poplatok za NO FURA s.r.o.
31.20 €
5096/14 Vývoz KO 04/2014 FURA s.r.o.
441.79 €
7307984614 Poplatok za dodávku plynu 05/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
201413 Príspevok stravné pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
114.80 €
2014/0179 Vývoz objemového odpadu VVK Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
291.07 €
2250003016 Dodávka a distribúcia - elektriny Východoslovenská energetika a.s.
2223.00 €
20140435 Refundácia mzdy a odvodov - kontrolórka obce TVK s.r.o.
50.88 €
5002990434 Poplatok za poistenie majetku od 05.04.014-05.10.2014 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
403.17 €
2235749288 Poplatok za telefón Orange Slovensko, a.s.
9.06 €
2235779941 Poplatok za telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
041401819 Poplatok za internet04/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2118411613 Poplatok za spotrebu vody od 18.01.2014-10.04.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
342.70 €
20140233 Nákup struny do kosačky VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
174.00 €
4287/14 Poplatok za spracovanie hlasenií o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
8237411 Poplatok za obecné noviny INPROST, s.r.o.
52.00 €
2140001303 Nákup plastových nádob na TKO MEVA-SK s.r.o. Rožňava
441.60 €
1405878 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos za rok 2014 SLOVGRAM
33.50 €
1004/F Školenie RVC RVC Prešov
36.00 €
20140004 Projektová a poradenská činnosť pri príprave žiadosti o dotáciu z recyklačného fondu NAZAL s.r.o.
220.00 €
3466/14 Poplatok za vývoz NO 03/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
3465/14 Vývoz KO 03/2014 FURA s.r.o.
443.78 €
7273018938 Poplatok za dodávku plynu 04/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
6574516476/F Havarijná poistka Škoda Fabia combi od 25.04.-25.10.2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
72.80 €
201409 Príspevok pre dôchodcov - stravné marec 2014 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
74.90 €
20140004 Projektová a poradenská činnosť pri príprave žiadosti o dotáciu z recyklačného fondu Balera s.r.o.
220.00 €
2014/010 TKO-VVK vývoz Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
250.68 €
14171383 Telefón, mobil Orange Slovensko, a.s.
56.04 €
20140462 Reprezentačné- nákup hrnčekov Deň učiteľov LIM PO,s.r.o.
118.00 €
31401211 Internet za 03/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2103 Školenie- ochr. osobných údajov RVC Prešov
18.00 €
2103 Školenie- ochr. osobných údajov RVC Prešov
18.00 €
2800/14 Tlač harmonogram na vývoz KO FURA s.r.o.
60.00 €
614004 Násl. monit. správa č.2 ROP MJM Group s. r. o.
120.00 €
143E+08 Update progr. vybavenie HDÚ IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
11.76 €
2014037 Výkon strojov v šport. areáli-futbalové ihrisko Ján Farkaš - JANTER
8421.00 €
1103 Školenie RVC Prešov
18.00 €
214E+09 SOZA-poplatok SOZA
20.40 €
208514 NO vývoz FURA s.r.o.
31.20 €
208414 TKO-KUKA nádoby vývoz 02/2014 FURA s.r.o.
442.39 €
728E+09 Poplatok za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
20140293 Nákup vlajky - voľba prezidenta 2014 LIM PO,s.r.o.
9.90 €
2014017 Výkon strojov v šport. areáli - futbalové ihrisko Ján Farkaš - JANTER
9604.80 €
F Stravovanie dôchodcov 02/2014 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
117.60 €
F Knihy pre prváčikov od 09/2014 Vítezslav FISCHER život a zdravie
13.00 €
223E+09 Mobil 02/2014 Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
223E+09 TELEFÓN -02/2014 Orange Slovensko, a.s.
13.87 €
F Publikácia - účtovné súvzťažností RVC Prešov
23.00 €
F Poplatok za internet 02/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
F Poplatok za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
143E+08 Update progr. vybavenie PC EA IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
190.32 €
F Školenie-rozpočet obce, tvorba RVC Prešov
36.00 €
8,8E+09 Koncesionársky poplatok 1.Q.2014 RTVS, s.r.o.
13.92 €
222E+09 Poplatok telefón, mobil 01/2014 Orange Slovensko, a.s.
53.07 €
479/14 NO-vývoz FURA s.r.o.
31.20 €
478/14 TKO-KUKA nádoby vývoz FURA s.r.o.
441.59 €
201401 Stravovanie dôchodcov 01/2014 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
112.70 €
74E+09 Plyn - preplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
104.69 €
741E+09 Poplatok za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
236.68 €
75E+09 Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
2223.00 €
1467113 Spracovanie hlásení o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
143E+08 Update progr. vybavenie. MZDY V 14 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
43.68 €
2301 Školenie - Vyspor. dane s príjmu RVC Prešov
18.00 €
11400007 Poplatok za internet 01/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
140012 Ročný poplatok za doménu hrabkov.eu CBS spol, s.r.o.
19.12 €
2014 Členské RVC na r. 2014 RVC Prešov
68.70 €
12014 Členské ZMOS na r. 2014 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
112.14 €
01130195 Nákup -toner Canon IR 1020 SPS Servis, spol. s r. o.
24.00 €
20130821 Nákup -vlajka SR LIM PO,s.r.o.
9.90 €
12515/13 Vývoz KO 10/2013 FURA s.r.o.
440.49 €
0711/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
7257921512 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
2250003016/F Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2026.00 €
0511/F Školenie RVC RVC Prešov
36.00 €
2013/608 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
257.33 €
2013029 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
135.80 €
131721 Poplatok za doménu www.hrabkov.sk Webex media, s.r,o
55.90 €
101306342 Poplatok za internet 10/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2117756330/F Dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
124.19 €
8800327093/F Koncesionársky poplatok 4.Q. 2013 RTVS, s.r.o.
13.92 €
11703/13 Za spracovanie hlásenia o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
2213476558 Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
86.39 €
2013/567 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
242.28 €
2013/274 Prepava osôb Ján Farkaš - JANTER
417.60 €
1510/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
10805/13 Vývoz KO 09/2013 FURA s.r.o.
441.98 €
F 130294 Betonova zmes vrátane dopravy František Straka - FESTRA
135.46 €
64/2013 Plošná inzercia - Ľudový urbár III Ing. Vlastimil Bartko
150.00 €
7222918225 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
00302013 Výroba reportážneho filmu- FAD Viktor Herrgott AUVID PRODUCTION
4980.00 €
20130001 Zabezpečenie cateringových služieb, stravy a občerstvenia - FAD Kvetoslava Poliaková
3575.00 €
2013011 Dodávka tovarov a služieb súvisiacich s organizáciou sprievodného programu - FAD Alfaria s.r.o.
5050.00 €
2013012 Externý menežment - FAD za 7 mesiacov Alfaria s.r.o.
5166.00 €
1/9/13 Preprava účinkujúcich a rekvizít - FAD ALEGO-Alexander Goban autobusová doprava
4602.40 €
6574516476 Havarijné poistenie Fabia polročné 25.10.-25.04.2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
72.80 €
2013025 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
133.00 €
1056513 Prenájom ekologických WC - FAD Technické služby mestá Prešov, a.s.
159.07 €
613035 Vypracovanie NMS č.2 projektu v rámci ROP 1.1. Infraštruktúra vdelávania MJM Group s. r. o.
120.00 €
130047 Audit účtovnej uzávierky k 31.12.2012 Ing. Andraščík Vladimír
450.00 €
091305600 Poplatok za internet 09/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2209888410 Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
78.14 €
25/2013 Moderovanie - FAD Ing. Tibor Egry – APA
725.00 €
2013/035 Licenčný poplatok za softwerovú aplikáciu cintorína, aktalizácia ARIAN-SK
133.35 €
38/2013 Zhotovenie el. inštalácie k VZT v ZŠS pri ZŠ s MŠ EkoSem
210.00 €
5002990434 Poplatok za poistenie majetku obce 05.10.2013-05.04.2014 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
403.17 €
2013/496 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
242.28 €
9638/13 Vývoz KO 08/2013 FURA s.r.o.
223.04 €
J-08/2013-1 Vstup do soľnej jaskyne - reprezentačné Ing. Jana Mičochová - RABA
49.80 €
7232892399 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
201313 Výroba a montáž nerezoveho digestora - ZŠS pri ZŠ s MŠ ADAM TIMKO
1090.00 €
3313001162 Výroba CD FS Hrabkovčan GZ Digital Media, a.s.
949.58 €
1046813 Prenájom ekologických WC - FAD Technické služby mestá Prešov, a.s.
143.94 €
2133100530 Poplatok SOZA - katalogové č. CD FS Hrabkovčan SOZA
8.40 €
081304869 Poplatok za internet 08/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2206215756 Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
76.96 €
2013/449 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
244.33 €
8330127027 Predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ IURA EDITION, s.r.o.
69.60 €
014/2013/F Členský príspevok - RZMOS Prešov -Šariš na r. 2013 Regionálne ZMOS - ŠARIŠ
34.40 €
1041813 Prenájom ekologických WC - FAD Technické služby mestá Prešov, a.s.
155.64 €
2250003016 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2026.00 €
8469/13 Vývoz KO 07/2013 FURA s.r.o.
440.09 €
132707329 Programové vybavenie - mzdy - v 13.07. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
19.08 €
7272835012 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
5002423544 Poistenie majetku-DN KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
41.92 €
224/2013 Dokumentácia ochrany pred požiarmi R.D.TECH. Radoslav Dugas
200.00 €
2117429870 Poplatok za dodávku vody Ocú,Has.zbroj.KD,cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
347.41 €
19/2013 Nahrávanie DVD FS Hrabkovčan Jozef Harničár Hárdy Studio
1550.00 €
2013/399 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
275.92 €
071304148 Poplatok za internet 07/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0032709300/F Koncesionársky poplatok 3.Q. 2013 RTVS, s.r.o.
13.92 €
2202548229 Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
81.70 €
2130716 Výspravky MK Jozef Fejerčák - FEJPOL
3505.20 €
7526/13 Poplatok za spracovanie hlásení o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
2013900209 Poplatok za el. TJ šatne PD Branisko v Širokom
60.32 €
6836/13 Vývoz KO 06/2013 FURA s.r.o.
443.58 €
7184494493 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
2013021 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
156.10 €
2013017 Príprava kúpnej zmluvy Mgr. Regína Šťastná - REGIS
70.00 €
01130118 Kancelárske potreby - FAD SPS Servis, spol. s r. o.
140.00 €
130012 Dodávka pódia FAD GERIALI s. r. o.
11120.00 €
2013025 Dodávka tovarov a služieb FAD UNIPROM s.r.o.
5700.00 €
11306/024 Nákup tonera do tlačiarne DATA Leško.PO, s.r.o.
88.92 €
061303449/F Poplatok za internet 06/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
012/2013 Členský príspevok - SEPAD SEPAD združenie obcí
118.60 €
2198919828 Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
79.87 €
130014 Nákup telekomunikačného mat. KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
273.38 €
2013259 Občerstvenie- Workshop FAD ANDRE TOPIC s.r.o.
260.16 €
20131033 Poskytnuté služby AGAPE, s.s
315.65 €
25/2013 Zhotovenie bleskozvodu - DN a ZŠ s MŠ EkoSem
975.00 €
131406/F Školenie RVC RVC Prešov
107.00 €
20130377 Materiál-propagácia obce LIM PO,s.r.o.
163.50 €
2013/334 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
222.64 €
5702/13 Vývoz KO 05/2013 FURA s.r.o.
658.49 €
7287775327 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
0506/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
0406/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2013017 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
160.30 €
FV 130012 Nákup telekomunikačného mat. KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
68.00 €
13134/F FAD - vypracovanie zmluvných podkladov Advokátska kancelária VASIĽ,ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.
360.00 €
2013011 Zmeraniu skutočného stavu MK 674/2 a 805/31 Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO
700.00 €
201301054 Dodávka tovaru - občerstvenie PD Branisko v Širokom
33.67 €
11304/026 Nákup -valček do kalkulačky DATA Leško.PO, s.r.o.
15.12 €
1306828 Z verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia- verejný rozhlas SLOVGRAM
33.50 €
051302750 Poplatok za internet 05/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2195272532 Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
85.16 €
42/2013 Autorské spracovanie legiend- propagácia obce Ing. Vlastimil Bartko
100.00 €
FV 130010 Nákup telekomunikačného mat. KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
139.69 €
1392013 Dodavka kníh pre prvákov Vítezslav FISCHER život a zdravie
19.50 €
4562/13 Vývoz KO 04/2013 FURA s.r.o.
440.99 €
7272766471 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
2013013 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
117.60 €
2013168 Nákup struny do krovinorezu VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
174.00 €
3750/13 Za spracovanie hlásenia o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
304/13/485/F Servisná prehliadka - IVECO Auto-Impex spol. s.r.o
649.73 €
2250003016/F Elektrina -dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s.
2026.00 €
7401143733/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
34.37 €
7401173640/F Plyn vyúčtovanie - nedoplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
1121.65 €
2013/247 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
598.87 €
2013/225 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
424.58 €
5710189998/F Havarijné poistenie Fabia polročné 25.04.-25.10-2013 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
72.80 €
041302063 Poplatok za internet 04/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2117103543/F Poplatok za spotrebu vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
337.98 €
2786233850/F KTV - SKYLINK - servisný poplatok Towercom, a.s.
14.40 €
2786233868/F KTV - SKYLINK - servisný poplatok Towercom, a.s.
14.40 €
0014171383/F Poplatok za telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
81.55 €
8800327093 Koncesionársky poplatok 2.Q.2013 RTVS, s.r.o.
13.94 €
1012301064/F Poplatok KTV - TÚ za rok 2012 Telekomunikačný úrad, Odbor technickej regulácie
33.19 €
2925/13 Vývoz KO 03/2013 FURA s.r.o.
443.38 €
0904/F Školenie RVC Prešov
18.00 €
7287729683/F Poplatok za dodávku plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
2013009 Príspevok pre dôchodcov - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
135.10 €
0014171383/F Poplatok za telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
79.70 €
031301385 Poplatok za internet 03/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
031301385 Poplatok za internet 03/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
20130182 Termohrnček s potlačov -repre Deň učiteľov LIM PO,s.r.o.
133.00 €
5002990434 Poistenie majetku od 05.04.2013 do 05.10.2013 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
403.17 €
130005 Servis KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
57.00 €
11/2013 Zálohová platba na nahrávanie CD - FS Hrabkovčan Jozef Harničár Hárdy Studio
1500.00 €
2130000800 plastové nádoby na odpad 120l TKO MEVA-SK s.r.o. Rožňava
408.24 €
25/2013 Autorské spracovanie legiend pre potreby OcÚ Ing. Vlastimil Bartko
200.00 €
130003 Zimná údržba MK František Čarný
1176.00 €
1903/F Školenie RVC Prešov
18.00 €
2013/131 Vyvoz VVK Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
242.02 €
132703083 Programové vybavenie IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
11.76 €
1851/13 Vývoz KO 02/2013 FURA s.r.o.
441.98 €
7252739339/F Poplatok za dodávku plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
0703/F Školenie RVC Prešov
18.00 €
2013005 Príspevok pre dôchodcov - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
98.70 €
130003 Karta SKYLINK výmena, AMIKO 550 LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
162.10 €
20130266/F Repre - vstupenky -Deň učiteľov UMP. s.r.o
35.00 €
132702274 Programové vybavenie agendy Ocú IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
190.32 €
2702/F Školenie RVC Prešov
18.00 €
2602/F Školenie RVC Prešov
18.00 €
3802130277 nákup hygienického materiálu PD Branisko v Širokom
16.07 €
021300702 Poplatok za internet 02/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383/F Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
77.28 €
2131106191 Autorská odmena za licenciu SOZA
20.40 €
2102/F Školenie RVC Prešov
18.00 €
2002/F Školenie RVC Prešov
18.00 €
13/2013 Propagačno marketingové práce spojené s projektovými náležitosťami a poradenstvo Ing. Vlastimil Bartko
514.00 €
618/13 Vývoz KO 01/2013 FURA s.r.o.
440.59 €
2013002 Stravné pre dôchodcov - doplatok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
146.30 €
7292676927/F Dodávka zemného plynu - poplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
7421116732 Elektrina -dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s.
2026.00 €
2250003016/F Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2.03 €
15795/12 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o.
14.40 €
7448119066/F Dodávka zemného plynu - nedoplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
11.06 €
132701330 Programové vybavenie - mzdy - v 13.01. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
43.44 €
6523175069 Havarijné poistenie Fabia polročné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
98.29 €
2901/F Školenie RVC Prešov
18.00 €
011300040 Poplatok za internet 01/2013 JUKO s. r. o. Prešov
26.56 €
2116784244/F Poplatok za dodávku vody Ocú, KD, cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
237.84 €
0014171383/F Poplatok za mobil a pevnú linku 01/2013 Orange Slovensko, a.s.
77.83 €
8101327583 Predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ IURA EDITION, s.r.o.
64.66 €
1301005/F Plechy na klzisko- odhrňovače snehu Ferometal Prešov, s.r.o.
9.60 €
2013/F Poplatok za členské RVC na r. 2013 RVC Prešov
68.60 €
VH/13/0011 Poplatok za doménu www.hrabkov.saris.eu.sk CBS spol, s.r.o.
19.12 €
8800327093/F Koncesionársky poplatok 1.Q. 2013 RTVS, s.r.o.
13.94 €
8273311/F Predplatné na r. 2013 Obecné noviny INPROST, s.r.o.
52.00 €
51594/2013 Predplatné na r. 2013 za publikáciu ČMVMÚ AJFA+AVIS,s.r.o.
49.50 €
497/2012 Poplatok- členské ZMOS ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
110.88 €
201202 Elektrina PD Branisko potraviny Obec Hrabkov
1416.80 €
201201 Služby -prenájom priestorov KD Obec Hrabkov
497.90 €
7412937657/F Plyn - preplatok za r. 2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
135.66 €
2250003016/F Elektrina -preplatok za r. 2012 Východoslovenská energetika a.s.
596.38 €
CN/1554/2012/F Poplatok za vedenie účtu Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
9102103024 Vývoz -fekal PD Branisko v Širokom
118.50 €
14998/12 Vývoz KO 12/2012 FURA s.r.o.
443.98 €
14999/12 Vývoz NO 12/2012 FURA s.r.o.
30.00 €
12ZF0869 Poplatok za doménu www.hrabkov.sk Webex media, s.r,o
55.90 €
99912290 Spoločný obecný úrad Prešov Mesto Prešov
33.00 €
20120043 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
178.50 €
9101242011 Dodávka elektriny - šatńa TJ PD Branisko v Širokom
103.72 €
121207339 Poplatok za internet 12/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383/F Poplatok za mobil, pevná linka telefón Orange Slovensko, a.s.
76.28 €
120376 Plechová krytina - klzisko prístrešek MASLEN, s.r.o., pobočka Prešov
176.41 €
120054 Audit účtovnej uzávierky k 31.12.2011 Ing. Andraščík Vladimír
400.00 €
222373 Ochranné siete -klzisko Firma KOSIK - siete s.r.o.
639.01 €
201227 Dodávka reziva - klzisko BaL spol.s r.o.
245.00 €
13854/12 Vývoz NO 11/2012 FURA s.r.o.
30.00 €
13853/12 Vývoz KO 11/2012 FURA s.r.o.
660.88 €
7247662839/F Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
0312/F Školenie RVC Prešov
17.00 €
20120039 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
253.05 €
53/2012 Plošná inzercia Ing. Vlastimil Bartko
100.00 €
11211/035 Nákup kopírky a toner DATA Leško.PO, s.r.o.
687.58 €
2911/F Školenie RVC Prešov
17.00 €
20121089 Stolové kalendáre LIM PO,s.r.o.
44.00 €
201224 Dodávka reziva - klzisko BaL spol.s r.o.
1228.53 €
6804524045 PZP na r. 2012 - FABIA, AVIA TATRA KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
284.08 €
F 120328 Dodávka betónovej zmesi - klzisko František Straka - FESTRA
869.86 €
111206374 Poplatok za internet 11/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2173646895/F Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
0.68 €
0014171383/F Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
69.82 €
3802122206/F Potraviny- Úcta k starším PD Branisko v Širokom
237.49 €
12647/12 Poplatok za vývoz NO 10/12 FURA s.r.o.
30.00 €
12646/12 Poplatok za vývoz KO 10/12 FURA s.r.o.
440.89 €
2012/682 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
227.96 €
7297606672/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
20120035 Stravné pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
262.50 €
2250003016/F Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2.15 €
2116553753/F Vyúčtovanie dodávky vody Ocú, KD a cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
184.14 €
1371012 Oprava VO ELKO spoločnosť s ručením obmedzeným
66.97 €
11795/12 Popolatok za spracovanie hláseni o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
2510/F Školenie FIRMA WOLF organizácia kurzov a školení
28.00 €
101206026 Poplatok za internet 10/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
69.00 €
2170114969/F Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
8800327093/F Koncesionársky poplatok 3.Q. 2012 RTVS, s.r.o.
13.94 €
1124737 Vodoinštalačný materiál MIRAD s.r.o.
219.10 €
2012/606 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
224.32 €
10919/12 Poplatok za vývoz NO 09/12 FURA s.r.o.
30.00 €
10918/12 Vývoz KO 09/2012 FURA s.r.o.
444.18 €
FA72184 Utierky- Micro Ján ŠURINA TVS Žilina
30.48 €
3743023523 Poplatok za pevnú linku - telefón Slovak Telekom, a.s.
22.04 €
20120930 Tabuľka HPS s obojstrannou páskov LIM PO,s.r.o.
34.00 €
20120923 Sklenené ťažítko LIM PO,s.r.o.
34.80 €
7307562359 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
20120031 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
231.00 €
011/2012 Úhrada členského príspevku na r. 2012 Regionálne ZMOS - ŠARIŠ
34.65 €
FVO 5120167 Mat. na opravu - rekonštrukciu šatní šport. areálu obce MIRAD s.r.o.
616.18 €
091205414 Poplatok za internet 09/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
1012121785 Vývoz nánosov z potoka Križovianka PD Branisko v Širokom
99.60 €
2012/224 Preprava mat.- obrubníky ZŠ s MŠ Ján Farkaš - JANTER
72.24 €
2166589402 Poplatok za pevnú linku Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
2166499517 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
69.24 €
165/2012 Dodanie has. prístrojov, revízia Vladimír Jánoš - REHAP
116.35 €
1742036173 Poplatok za pevnú linku Slovak Telekom, a.s.
30.36 €
5002990434 Poistenie majetku obce KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
403.17 €
2012/03 Licenčný poplatok za softwerovú aplikáciu cintorína Hrabkov ARIAN-SK
82.65 €
9715/12 Vývoz NO podľa rozpisu 08/2012 FURA s.r.o.
30.00 €
9714/12 Vývoz KO podľa rozpisu 08/2012 FURA s.r.o.
440.99 €
2012/189 Zemné práce strojom JCB v ZŠ s MŠ Ján Farkaš - JANTER
144.00 €
7134310165 Poplatok za dodávku plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
12/034 Vyhotovenie kúpnej zmlúvy- Mgr. Regína Šťastná - REGIS
100.00 €
2012/517 Vývoz KO VKK Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
204.34 €
11208/027 Materiál a oprava čiernobielej kopírky DATA Leško.PO, s.r.o.
210.38 €
081204606 Poplatok za internet 08/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
3802121632 Has. súťaž - potraviny , hyg. potreby PD Branisko v Širokom
120.55 €
2163015445 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
105.92 €
2012010 Poradenská a projektová činnosť Ing. Martin Vavrek
450.00 €
7741046340 Poplatok za pevnú linku Slovak Telekom, a.s.
25.31 €
49 Dodanie prac. náradia a pomôcok Jaroslav Balucha - DVYNAS
120.00 €
7174222789 Poplatok za dodávku plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
8532/12 Vývoz KO podľa rozpisu 07/2012 FURA s.r.o.
442.28 €
8533/12 Vývoz NO podľa rozpisu 07/2012 FURA s.r.o.
30.00 €
2012/448 Vývoz KO VKK Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
193.84 €
2250003016 Poplatok za dodávku elektriny Východoslovenská energetika a.s.
2.15 €
777112 TKO - spracovanie hlásení za 2.Q.2012 FURA s.r.o.
14.40 €
5002423544 Poistenie majetku obce KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
41.92 €
20122402 Mat. do farebnej kopírky NEXT TEAM, s.r.o.
78.00 €
6523175069 Havarijné postenie Fabia Combi 25.8.2012 - 25.2.2013 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
109.20 €
122707322 Programové vybavenie MZDY - v 12.07. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
19.08 €
29/2012 Propagačno marketingové práce spojené s projektovými náležitosťami a poradenstvom pri projektových prípravách Ing. Vlastimil Bartko
200.00 €
20122381 Oprava tlačiarne, dodanie tonerov NEXT TEAM, s.r.o.
414.96 €
3902120608 Hasičská súťaž - potraviny na prípr. stravy PD Branisko v Širokom
246.28 €
2116148855 Dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
205.62 €
219/2012 Dokumentácia ochrany pred požiarmi a školenie zamestnancov R.D.TECH. Radoslav Dugas
200.00 €
12071752 Dodanie prac. obuvi Tatiana Forgáčová - REPROS
10.22 €
12071751 AČ- pracovná obuv, odev a pomôcky Tatiana Forgáčová - REPROS
116.00 €
2/2012 Výkopové práce na miestnom cintoríne Jozef Mihaľ
112.50 €
071204582 Poplatok za internet 07/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2159546581 / F Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
77.82 €
3802121341 / F Hasičská súťaž - potraviny PD Branisko v Širokom
86.34 €
890712 Oprava VO ELKO spoločnosť s ručením obmedzeným
339.20 €
2012/126 Preprava osôb - FSS Hrabkovčan -Východná 2012 Ján Farkaš - JANTER
253.20 €
9740050304 / F Poplatok za pevnú linku Slovak Telekom, a.s.
22.31 €
2012400214 Vývoz KO VKK ENVI-GEOS Nitra
219.85 €
8800327093 / F Koncesionársky poplatok 2.Q 2012 RTVS, s.r.o.
13.94 €
102301064 / F KTV - poplatok TÚ za rok 2011 Telekomunikačný úrad, Odbor technickej regulácie
33.19 €
6931/12 Vývoz NO podľa rozpisu 06/2012 FURA s.r.o.
30.00 €
6930/12 Vývoz KO podľa rozpisu 06/2012 FURA s.r.o.
663.12 €
7307489110 Poplatok za dodávku plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
20120030 Príspevok pre dôchodcou - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
227.85 €
20120029 Režia Ocú - refundácia strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
28.31 €
3902120525 Športový turnaj v malom futbale - potraviny PD Branisko v Širokom
42.24 €
061203358 Poplatok za internet 06/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
380121156 Deň matiek - potraviny PD Branisko v Širokom
138.85 €
2156093745 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
69.23 €
32001432 Kúpa opotrebovaného debnenia na mantinely Peri spol. s.r.o. - Debnenia Lešenia Inžiniering
336.00 €
8739055294 / F Poplatok za pevnú linku Slovak Telekom, a.s.
23.04 €
2012400151 Vývoz KO VKK ENVI-GEOS Nitra
230.20 €
2012008 Dodávka LED žiarovky VO Mgr. Roman Chovanec - e MAP
105.00 €
12061314 Nákup ochranných prac. pomôcok Tatiana Forgáčová - REPROS
48.10 €
5725/12 Vývoz NO podľa rozpisu 05/2012 FURA s.r.o.
30.00 €
5724/12 Vývoz KO podľa rozpisu 05/2012 FURA s.r.o.
440.69 €
7232522508 Dodávka plynu SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
20120022 Príspevok pre dôchodcov - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
255.15 €
20120021 Režia OU - refundácia Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
19.37 €
OF/12/1462 Prezentácia v maľovanej mape Prešov a okolie CBS spol, s.r.o.
143.40 €
3802120970 / F Občerstvenie pre športovcov - TJ Sokol PD Branisko v Širokom
25.80 €
15/2012 Revízia el. inštalácie, el. zariadení a bleskovej ochrany na objektoch OCú, KD, DN, šatne TJ, Hasičská zbrojnica EkoSem
1.92 €
051202705 Poplatok za internet 05/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2152641617 Poplatok za mobil 05/2012 Orange Slovensko, a.s.
70.40 €
20120528 Reklamné predmety obce LIM PO,s.r.o.
299.80 €
1738062546 Poplatok za telefón - pevá linka Slovak Telekom, a.s.
21.54 €
11205/013 Oprava kopír. stroja DATA Leško.PO, s.r.o.
492.62 €
2012164 / F Dodávka struny do kosačky VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
96.00 €
7297447136 / F Dodávka plynu SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
4559/12 Vyvoz NO 04/2012 FURA s.r.o.
30.00 €
4558/12 Vývoz KO za 04/2012 FURA s.r.o.
442.38 €
20120017 / F Príspevok pre dôchodcov - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
189.00 €
20120016 Režia OU - refundácia Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
16.39 €
2250003016 / F Dodávka a distribúcia - elektriny Východoslovenská energetika a.s.
2147.00 €
2115918208 Poplatok za dodávku vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
388.21 €
3810/12 Spracovanie hláseni o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
Ján Farkaš - JANTER Práca strojom- oprava vodov. prípojky šatneTJ Ján Farkaš - JANTER
67.20 €
3802120795 / F Občerstvenie výročná schôdza SZZŤP Hrabkov PD Branisko v Širokom
111.65 €
041202416 Poplatok za internet 04/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2149194820 Poplatok za mobil 04/2012 Orange Slovensko, a.s.
69.00 €
FV 20120226 Dodanie zimných pneumatik - fabia Mišenko Rudolf PROTEKTOR gum
210.83 €
2012400083 Vývoz KO - VVK ENVI-GEOS Nitra
197.03 €
8800327093 Koncesionársky poplatok - štvrťročný RTVS, s.r.o.
13.94 €
8737068128/F Poplatok za telefón - pevá linka Slovak Telekom, a.s.
21.54 €
2973/12 Vyvoz NO 03/2012 FURA s.r.o.
30.00 €
2972/12 Vývoz KO za 03/2012 FURA s.r.o.
447.26 €
120011 Zimná údržba - miestných komunikácií v obci František Čarný
216.60 €
7317399586 Dodávka plynu SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
20120202 Dodanie 110l kontajnérov FEREX , s.r.o.
676.80 €
120361 Zriadenie webovej aplikácie www.hrabkov.sk Webex media, s.r,o
240.00 €
20120012 Príspevok pre dôchodcov - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
287.70 €
20120011 Režia OU - refundácia Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
26.82 €
12ZF0264 Doména a webhosting www.hrabkov.sk Webex media, s.r,o
87.50 €
20120413 Reklamné predmety - Deň učiteľov LIM PO,s.r.o.
157.98 €
20120282 Refundácia mzdy kontrolórky obce - školenie TVK s.r.o.
47.16 €
2003/F Školenie - seminár RVC Prešov
17.00 €
FV 120009 Materiál na rošírenie rozvodu KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
67.73 
2145763918 Poplatok za mobil 03/2012 Orange Slovensko, a.s.
77.00 
122003128 Konzultácie (FA-PDF) , cest.náklady IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
16.14 
1503 Školenie - seminár RVC Prešov
17.00 
031201445 Poplatok za internet 03/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 
5002990434 Poistenie majetku obce za obdobie 05.04.2012 - 05.10.2012 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
403.17 
201201 Refundácia mzdy na voľby- školenie Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
41.11 
20120385 Voľby do NR SR 10.03.2012 ( Zástava, kanc.potreby) LIM PO,s.r.o.
25.00 
3802120478 Potraviny na Hasičský bál PD Branisko v Širokom
126.60 
3802120477 Čistiace prostriedky pre KD PD Branisko v Širokom
10.61 
2736074339 Poplatok za telefón pevná linka za 02/2012 Slovak Telekom, a.s.
21.71 
0803/F Školenie - seminár RVC Prešov
17.00 
3902120208 Občerstvenie schôdza ZZŤP Hrabkov PD Branisko v Širokom
30.90 
7292397718 Poplatok za dodávku plynu 03/2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 
122703175 Update program vybavenia agendy Oú na r.. 2012-v12.01. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
190.32 
1884/12 Poplatok za služby podľa rozpisu 02/2012 - NO FURA s.r.o.
30.00 
1883/12 Poplatok za vývoz KO 02/2012 FURA s.r.o.
448.16 
122002336 Poradenstvo pri súhrnom výkaze - HDÚ IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
20.76 
F 210212 Oprava verejného rozhlasu v obci ELKO spoločnosť s ručením obmedzeným
139.37 
20120006 Poplatok za stravu-zamestnanci Oú Hrabkov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
23.84 
20120007 Poplatok za stravu -dôchodcovia Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
206.85 
3902120175 Potraviny na Hasičský bál PD Branisko v Širokom
102.28 
F 122002246 Programové vybavenie podľa zmluvy č.120232 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
58.80 
021200656 Poplatok za internet 02/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 
2142356905 Poplatok za mobil 02/2012 Orange Slovensko, a.s.
69.00 
2121106549 Poplatok za reprodukovanú hudbu ( obec. rozhlas) SOZA
20.40 
FV 120005 Sat. zariadenie KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
65.00 
132012 Knihy pre Mš Vítezslav FISCHER život a zdravie
13.00 
4735077407 Poplatok za telefón pevná linka za 01/2012 Slovak Telekom, a.s.
21.54 
7202422491 Fakturačné obdobie za odber plynu od 19.01.2012 do 29.02.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 
20120002 Poplatok za stravu -dôchodcovia Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
178.50 
20120001 Poplatok za stravu-zamestnanci Oú Hrabkov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
14.90 
478/12 Vývoz KO za 01/2012 FURA s.r.o.
446.66 
479/12 Služby podľa rozpisu za 01/2012 - Nebezpečný odpad FURA s.r.o.
30.00 
8800327093 Koncesionársky poplatok - štvrťročný RTVS, s.r.o.
13.94 
1142/12 Tlač harmonogramov vývozu odpodu na r. 2012 FURA s.r.o.
96.00 
6523175069 Havarijné poistenie za obdobie od 25.02.2012 do 25.08.2012 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
109.20 
122701214 Update programového vybavenia MZDY - v12.01. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
52.20 
7449086452 Vyučtovacia faktúra za obdobie 19.01.2011 - 18.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
886.43 
2250003016 Elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s.
2147.00 
2012/F Členský príspevok na rok 2012 RVC Prešov
68.90 
2138901283 Mesačný poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
69.42 
011200009 Mesačný poplatok za internet 1/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 
OF/12/0041 Ročný poplatok za doménu (www.hrabkov.saris.eu.sk) CBS spol, s.r.o.
19.12 
012012 Členský príspevok za rok 2012 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
103.05 
11869/2012 zálohová faktúra Predplatné Publikácia edície " čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA+AVIS,s.r.o.
49.00 
15009/11 Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40