Aktuality

Výsledky volieb do samosprávy obce z 10.11.2018

Miestna volebná komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 oznamuje výsledky hlasovania

 
Kandidáti na starostu obce podľa získaných hlasov
 
 
1. Jaroslav Hovančák 199 hlasov 91,28 % z odovzdaných hlasov
 
2. Ján Tobiaš 19 hlasov 8,72 % z odovzdaných hlasov
 
 
Starostom obce na roky 2018 – 2022 sa stáva Jaroslav Hovančák
 
 
Zvolení poslanci obce podľa získaných hlasov
 
1. Martin Janiga 129 hlasov 61,14 % z odovzdaných hlasov
 
2. Fottová Mária Ing. 114 hlasov 54,03 % z odovzdaných hlasov
 
3. Brodová Ľubica 100 hlasov 47,39 % z odovzdaných hlasov
 
4. Schvarc Róbert 96 hlasov 45,50 % z odovzdaných hlasov
 
5. Schvarc Valentín 88 hlasov 41,71 % z odovzdaných hlasov
 
6. Krafčík Jozef 50 hlasov 23,70 % z odovzdaných hlasov
 
7. Tobiaš Ján 38 hlasov 18,01 % z odovzdaných hlasov
 
 
Počet osôb zapísaných v zozname voličov 593
 
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 227
 
Počet odovzdaných obálok 226
 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 211
 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu 218
 
Účasť vo voľbách 38,28 %
 
Jaroslav Hovančák starosta obce úprimne ďakuje všetkým, ktorí mu svojím hlasom vyjadrili podporu.

Zoznam aktualít

Oznámenie o začatí konania o predľžení platnosti územného rozhodnutia pre líniovú inžiniersku telekomunikačnú stavbu a nariadení ústneho pojednávania
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - Pozvánka
Výsledky volieb do samosprávy obce z 10.11.2018
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov
Schválený rozpočet na rok 2019 a roky 2020 - 2021
Návrh rozpočtu na rok 2019 a roky 2020-2021
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do samosprávy obce dňa 10. novembra 2018
Oznámenie - Voľby 2018 - adresa na doručovanie
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Záverečný účet obce za rok 2017
< 1 2 3 4 5 >
Hospodárenie obce za r. 2017
Záverečný účet obce
(459.18)
(kb)
Hospodárenie obce za r. 2014
Záverečný učet
(97.61)
(kb)
Hospodárenie obce za r. 2013
Záverečný učet
(115.01)
(kb)